Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sistlidne domedag

  • Wollebæk, Per
  • Sistlidne domedag / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 25/9 1955
  • Originalspråk: Norska