Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Aegidii Albertini Hortulus muliebris quadripartitus, thet är: Thet qwinlighe könetz lustgård, vthi fyra åthskillighe deelar afdeelt ...: then förste deelen: Om barnetuchtan, och i synnerheet om jungfrwståndet, huru förtreffligit thet är, theszlijkes, huru jungfrwer sig förhålla skole, så at the medh tijden måge nååitt ih et saligt och önskelighit echtenskap

  • Albertinus, Aegidius
  • Aegidii Albertini Hortulus muliebris quadripartitus, thet är: Thet qwinlighe könetz lustgård, vthi fyra åthskillighe deelar afdeelt ... : then förste deelen: Om barnetuchtan, och i synnerheet om jungfrwståndet, huru förtreffligit thet är, theszlijkes, huru jungfrwer sig förhålla skole, så at the medh tijden måge nååitt ih et saligt och önskelighit echtenskap / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Vthgången och publicerat af translatoris eghen typographia, 1638
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm : Amund Grefwe Aff translatoris egen typographia. Anno 1645 ; Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe, åhr 1675
  • Är egentligen en översättning från Albertinus tyska översättning av Juan de la Cerda: Vida politica de todos los estados de mugeres, skriven 1501, tryckt 1599