Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Georgij am Waldt ... Rättegångs Oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar ....

  • Am Wald, Georg
  • Georgij am Waldt ... Rättegångs Oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar .... / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Prælo Reusner, 1616
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm, 1619