Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Doct. Johannis Arendtz, ... Paradijs lustgård, öfwerflödeligen medh gudachtigheet och margahanda christelige dygder vpfylt: ...

  • Arndt, Johann
  • Doct. Johannis Arendtz, ... Paradijs lustgård, öfwerflödeligen medh gudachtigheet och margahanda christelige dygder vpfylt: ... / transfererat och affsatt på wårt swenske tungomåål, genom Ericum Schroderum. – Nyköping, 1646
  • Originaltitel: Paradiesgärtlein voller christlicher Tugenden....
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1612
  • Nya upplagor: Stockholm, tryckt hoos Henrich Keyser medh egen bekostnat, åhr 1648 ; Götheborg, tryckt hoos Larsz Lönbohm, åhr 1682 ; Stockholm, 1731, 1733, 1745, 1762, 1780