Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Praxis pietatis,: thet är: Gudachtigheetz öfnings andre deel ... : samt itt nyttigt företaal om samwetzens pröfwande och någre märkelige slijke betrachtelsers exempel

  • Bayly, Lewis
  • Praxis pietatis, : thet är: Gudachtigheetz öfnings andre deel ... : samt itt nyttigt företaal om samwetzens pröfwande och någre märkelige slijke betrachtelsers exempel / uthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Henrich Keyser, 1643
  • Originaltitel: The Practice of Piety, directing a Christian how to walk that he may please God
  • Originalspråk: Engelska
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1613?
  • Nya upplagor: Stockholm, 1644