Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Chrönika Carionis, jfrån werldennes begynnelse, in til keyser Carl then femte: uppå thet latiniske språket författat, och medh månge sköne historier, ... förmerat och förbättrat, först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff doctore Casparo Peucero

  • Carion, Johannes
  • Chrönika Carionis, jfrån werldennes begynnelse, in til keyser Carl then femte : uppå thet latiniske språket författat, och medh månge sköne historier, ... förmerat och förbättrat, först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff doctore Casparo Peucero / men nu aff thet tydske, in på wårt swenske tungomål vthtolkat genom Ericum Schroderum, .... – Nyköping : tryckt hoos Amund Nilszon Grefwe, på hans egen typographia, 1649
  • Originaltitel: Chronica Carionis
  • Originalspråk: Latin
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1533