Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ottonis Casmanni Andeligh rustkammar til dödhen: hwarutinnan vnderwijses, hurulunda en from christen må efter Gudz wilie begge delerna öndska, så wäl gerna at leffua, som gerna och wiliogt at döö. Vthi åthskilielighe christelighe beredelser, andelighe öffningar, och gudelige böner. Alle sorgfulle och be

  • Casmann, Otto
  • Ottonis Casmanni Andeligh rustkammar til dödhen : hwarutinnan vnderwijses, hurulunda en from christen må efter Gudz wilie begge delerna öndska, så wäl gerna at leffua, som gerna och wiliogt at döö. Vthi åthskilielighe christelighe beredelser, andelighe öffningar, och gudelige böner. Alle sorgfulle och be / nu nyligen förswänskat aff Erico Schrodero .... – Stockholm : tryckt aff Christoff Reuszner, 1615
  • Originalspråk: Latin
  • Nya upplagor: Stockholm : Praelo Schroderiano, anno M. DC XXXIV., 1634