Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Informatorium maternum eller Moder-schola, thet är: een richtigh och ögonskijnligh berättelse, huru föräldrarna ... vthi the förste sex åhren, ... barnen til saligheet vpfostra och öfwa skole ...

  • Comenius, Johann Amos
  • Informatorium maternum eller Moder-schola, thet är : een richtigh och ögonskijnligh berättelse, huru föräldrarna ... vthi the förste sex åhren, ... barnen til saligheet vpfostra och öfwa skole ... / vttolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt i Stockholm af translatoris egen typographia, 1642
  • Originaltitel: Informatorium maternum
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1632