Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Philippi Cominei Grundelighe beskrifwelse om allehanda wichtige handlingar, som emellan konung Ludwijk then elleffte, medh thet nampnet, aff Frankrijke, och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh Carl aff Burgund, som kallas then frijdsamme: sedan och hwadh sigh vthi konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh, räknandes ifrån åhr 1464. in til 1497. effter Christi börd vthi Frankrijke och Engeland, vthi Burgund och Nederland, theszlijkes vthi Italien om konungerijket Neapolis, s

  • Commynes, Philippe de
  • Philippi Cominei Grundelighe beskrifwelse om allehanda wichtige handlingar, som emellan konung Ludwijk then elleffte, medh thet nampnet, aff Frankrijke, och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh Carl aff Burgund, som kallas then frijdsamme : sedan och hwadh sigh vthi konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh, räknandes ifrån åhr 1464. in til 1497. effter Christi börd vthi Frankrijke och Engeland, vthi Burgund och Nederland, theszlijkes vthi Italien om konungerijket Neapolis, s / vthtolkat och förswenskat af Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt vthi Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1624
  • Originaltitel: Cronique et hystoire contenant les choses advenues durant le règne du roy Loys XI
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552