Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hwszdräng: om tiänarnas plicht emot sine herrar och hwszbönder, : een nyttigh book, skriffuin på latin aff Gilberto Cognato .... ; theslijkes S. Bernhardi Epistel om hwszsorg, ...

  • Cousin, Gilbert
  • Hwszdräng : om tiänarnas plicht emot sine herrar och hwszbönder, : een nyttigh book, skriffuin på latin aff Gilberto Cognato .... ; theslijkes S. Bernhardi Epistel om hwszsorg, ... / förswenskade aff Erico Schrodero. – Stockholm, 1617
  • Originalspråk: Latin
  • Nya upplagor: Stockholm, aff Henrich Keyser, kongl. booktryckiare, åhr 1683