Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Andelighe meditationes, eller troones öffningar, hwarvthinnan the förnemligste wår christelige religions puncter innerligen taghas vthi betrachtande: them man vthi thene sidste och fahrlige werldennes tijdh, särdeles emot then calviniske sächten, ...

  • Crüger, Johann
  • Andelighe meditationes, eller troones öffningar, hwarvthinnan the förnemligste wår christelige religions puncter innerligen taghas vthi betrachtande: them man vthi thene sidste och fahrlige werldennes tijdh, särdeles emot then calviniske sächten, ... / vthsatte på swenska, aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Chr. Reusner, 1626
  • Originalspråk: Tyska