Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Then romerske kyrkiones wederstyggelige förföljelse och reformation, som alt här til vthöfwer Tydskland och Behmen förd, jemwäl öfwer wijdha werlden aff then jesuitiske andan at föras beslutit, ...

  • Donrätl, Ferdinand
  • Then romerske kyrkiones wederstyggelige förföljelse och reformation, som alt här til vthöfwer Tydskland och Behmen förd, jemwäl öfwer wijdha werlden aff then jesuitiske andan at föras beslutit, ... / vthhtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : publicerat aff translatoris egen typographia, 1637
  • Originaltitel: Beschreibung der abscheulichen Persecution und Reformation der Römischen Kirchen i Böhmen, Mähren, Oesterreich etc.
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1631