Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En sanfärdigh oration och trogen förmaning, som vthaf ... Hemming Gadd, fordom electo til Linköping, vthi Swerikis rijkis rådz och biscopars närwaru, för ett hundrade åhr sedan är proponerat och framstält worden vppå latijn ...

  • Gadh, Hemming
  • En sanfärdigh oration och trogen förmaning, som vthaf ... Hemming Gadd, fordom electo til Linköping, vthi Swerikis rijkis rådz och biscopars närwaru, för ett hundrade åhr sedan är proponerat och framstält worden vppå latijn ... / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Amund Olofsson, 1611
  • Originalspråk: Latin