Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Grundeligit förswaar vthöfwer the fyre twistighe artiklar, emellan oss och calwinisterna, såsom är: Om then helge natwarden, om Christi person, om thet h. dopet, och Gudz ewiga försyyn. Såsom the för någre åhr sedan, vti landskapet och churförstendömmet Saxen, vti theses och antitheses vtaf the förnemlige theologis, Martino Miro, Georgio Mylio, Ægidio H

  • Grundeligit förswaar vthöfwer the fyre twistighe artiklar, emellan oss och calwinisterna, såsom är : Om then helge natwarden, om Christi person, om thet h. dopet, och Gudz ewiga försyyn. Såsom the för någre åhr sedan, vti landskapet och churförstendömmet Saxen, vti theses och antitheses vtaf the förnemlige theologis, Martino Miro, Georgio Mylio, Ægidio H / vthtolckade aff Erico Benedicti. – Stockholm : hoos Anund Oluffsons effterl. enckia, 1612
  • Originalspråk: Latin