Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hof-folcks wäckiare, theruthinnan medh monge herlige lärdomar och märkelige exempel beskriffues och affmålas, hurulunda en hofperson sig emot hwar och en skal förholla, ...

  • Guevara, Antonio de
  • Hof-folcks wäckiare, theruthinnan medh monge herlige lärdomar och märkelige exempel beskriffues och affmålas, hurulunda en hofperson sig emot hwar och en skal förholla, ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt aff Christoph. Reusnero, 1616
  • Originaltitel: Menosprecio de corte y alabanza de aldea
  • Originalspråk: Spanska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1539