Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En herligh och lustigh tractat om hoflefwernetz förtreet och mödesamheet, deszlijkes landzbygdens eller bondewäsendetz lustigheet och beröm: hwarvtinnan medh ganska nyttighe warningar och exempel blifwer förklarat, hwarföre itt eensamt lefwerne på landzbygden är bättre och säkrare än hoflewernet : deszlikes medh hwad olägenheter hofwäsendet bekajat och beswärat är

  • Guevara, Antonio de
  • En herligh och lustigh tractat om hoflefwernetz förtreet och mödesamheet, deszlijkes landzbygdens eller bondewäsendetz lustigheet och beröm : hwarvtinnan medh ganska nyttighe warningar och exempel blifwer förklarat, hwarföre itt eensamt lefwerne på landzbygden är bättre och säkrare än hoflewernet : deszlikes medh hwad olägenheter hofwäsendet bekajat och beswärat är / aldraförst publicerat på hispaniska, och nu förwänd och transfererat på wårt swenske tungomål aff Erico Schrodero. – Stockholm : Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1629
  • Originaltitel: Aviso de privados y doctrina de cortesanos
  • Originalspråk: Spanska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1539
  • Nya upplagor: Nu andra gången, tryckt i Stockholm, hoos Niclas Wankijff, kongl. boktr. åhr 1675