Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Wolffgangi Hildebrandi Magia naturalis: libri quatuor: thet är: Fyra besynnerlige böcker aff vndersamme konster, författade vthi åthskillige naturalium rerum secretis : allom ährebare och lofflige konsters kärhafwandom til märckelig nytta, sampt synnerligh lust och wälbehagh, nu nyligen förswän

  • Hildebrand, Wolfgang
  • Wolffgangi Hildebrandi Magia naturalis : libri quatuor: thet är: Fyra besynnerlige böcker aff vndersamme konster, författade vthi åthskillige naturalium rerum secretis : allom ährebare och lofflige konsters kärhafwandom til märckelig nytta, sampt synnerligh lust och wälbehagh, nu nyligen förswän / öfwersättning Ericus Schroderus. – Stockholm : Henrich Keyser, 1650
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1615