Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Doct. Nicolai Hunnii epitome credendorum, eller then christlige lärones korta extract: så myckit enom christnom til sijn siäls saligheet at weta och troo, högnödigt och nyttigt är, vthaff Gudz ord författat och sammandragit

  • Hunnius, Nicolaus
  • Doct. Nicolai Hunnii epitome credendorum, eller then christlige lärones korta extract: så myckit enom christnom til sijn siäls saligheet at weta och troo, högnödigt och nyttigt är, vthaff Gudz ord författat och sammandragit / och igenom Ericum Schroderum vthtolkat. – Nyköping : tryckt i Nyköping åhr 1647 aff Amnund N. Grefwe, 1647
  • Originaltitel: Epitome credendorum oder Inhalt christlicher Lehre
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1625