Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En christelighit och liuflighit tröstbreef, huruledes och hwar medh sigh en christen vnder kors och bedröfwelse trösta skal: fordom författat aff Leonhardo Iacobi Northusiano och ther hoos en hugneligh tröstpsaltare

  • Jacobi, Leonhardus
  • En christelighit och liuflighit tröstbreef, huruledes och hwar medh sigh en christen vnder kors och bedröfwelse trösta skal : fordom författat aff Leonhardo Iacobi Northusiano och ther hoos en hugneligh tröstpsaltare / aff Erico Schrodero publicerat och vthgången. – Stockholm : Christoffer Reusner, 1911
  • Originalspråk: Latin
  • Nya upplagor: Götheborg,1669