Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Regium donum: eller konungzlig förähring ... : konungs, Jacobi, then förste med thet namnet, konung j Engelad, ... hwilken H. K. Mayst. sin äldste son ... Henrico hafwer tilskrifwit

  • Jakob I, kung av England
  • Regium donum : eller konungzlig förähring ... : konungs, Jacobi, then förste med thet namnet, konung j Engelad, ... hwilken H. K. Mayst. sin äldste son ... Henrico hafwer tilskrifwit / nu nyligen förswenskat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Amund Olufsson, 1606
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm, 1660, 1678