Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Joannis Magni Swea och Götha Crönika: hwaruthinnan beskrifwes, icke allena the inrikis konungars lefwerne och namnkunnige bedriffter vthi theras eghit fosterland: ... vthan och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfwer wijda : werlden, och sär

  • Johannes Magnus
  • Joannis Magni Swea och Götha Crönika : hwaruthinnan beskrifwes, icke allena the inrikis konungars lefwerne och namnkunnige bedriffter vthi theras eghit fosterland: ... vthan och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfwer wijda : werlden, och sär / och nu på swenska vthtålkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt vthi Stockholm, hoos Ignatium Meurer, 1620
  • Originaltitel: Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1554