Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Philippi Kegelij tolf andelige betrachtelser, hwaruthinnan författas ganska härlige och tröstrijke böner, hwilke ähre thet faste och helsosamme medler, hwarigenom man sigh en nådigh Gud, itt frihdsamt och roligit samwete, och på sidstonne then ewige lijfz

  • Kegel, Philipp
  • Philippi Kegelij tolf andelige betrachtelser, hwaruthinnan författas ganska härlige och tröstrijke böner, hwilke ähre thet faste och helsosamme medler, hwarigenom man sigh en nådigh Gud, itt frihdsamt och roligit samwete, och på sidstonne then ewige lijfz / uthtolckat och förswänskat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt vhti Stockholm, hos Olof Olofsson, 1617
  • Originaltitel: Zwölff geistliche Andachten
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1614
  • Nya upplagor: Stockholm, 1620, 1328, 1635, 1642, 1652, 1667, 1670, 1677, 1682