Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kort berättelse, om the förnemligste orsaker, hwarföre Gudh esomofftast plägar heemsökia land, städher och folck, och vthi synnerheet sine egne, med margehanda olycko aff krijgh, pestilentie och dyyr tijdh ...

  • Kort berättelse, om the förnemligste orsaker, hwarföre Gudh esomofftast plägar heemsökia land, städher och folck, och vthi synnerheet sine egne, med margehanda olycko aff krijgh, pestilentie och dyyr tijdh ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Chr. Reusner, 1618
  • Originalspråk: Tyska