Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Laniena Pasvvalcensis, thet är ett missive, om thet omenniskliga tyrannij och förstöring, som sigh vthi Pasewalk tildraghit haffuer: til en godh wän vthi Penkun, ifrån en aff Pasewalk, som en slijk ohörligh och otrolig ondska war vnsluppen, och the ochristeliga keyserske soldaters diefwulske mootwilligheet haffuer medh allsomstörsta harm most höra och åskoda

  • Loperus, Christianus
  • Laniena Pasvvalcensis, thet är ett missive, om thet omenniskliga tyrannij och förstöring, som sigh vthi Pasewalk tildraghit haffuer : til en godh wän vthi Penkun, ifrån en aff Pasewalk, som en slijk ohörligh och otrolig ondska war vnsluppen, och the ochristeliga keyserske soldaters diefwulske mootwilligheet haffuer medh allsomstörsta harm most höra och åskoda / öfwersättning Ericus Benedicti Schroderus. – Stockholm : Ignatius Meurer?, 1631
  • Originalspråk: Tyska