Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Christeligh vthi Gudz ord wälgrundat berättelse, om the fyra förnemlige stycker aff wår christelige lära: stält på spörsmål och swar, genom Balthasarem Mentzerum ...

  • Mentzer, Balthasar
  • Christeligh vthi Gudz ord wälgrundat berättelse, om the fyra förnemlige stycker aff wår christelige lära : stält på spörsmål och swar, genom Balthasarem Mentzerum ... / vthtolkat aff Erico Schrodero. – Stockholm : Christoffer Reusner, medh translatoris egen bekostnadh, 1626
  • Originalspråk: Tyska