Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Praxis evangeliorum, eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldenes tijdh ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädje förwänta

  • Mollerus, Martin
  • Praxis evangeliorum, eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldenes tijdh ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädje förwänta / nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum. – Stockholm : tryckt i Stockholm, medh translatoris bekostnat, 1643
  • Originaltitel: Praxis evangeliorum
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
  • Nya upplagor: Stockholm, 1652, 1675