Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Philippi Mornæi ...mennisklige lefwernes och afgångs, sampt heela wandels christelighe och gudelige betrachtelse

  • Mornay, Philippe de
  • Philippi Mornæi ...mennisklige lefwernes och afgångs, sampt heela wandels christelighe och gudelige betrachtelse / aldtaförst vtgången på fransöska, sedan på latin, och nw sidst ther af förwänd på thet swenska tungemålet genom Ericum Schroderum. – Westeråås : Peder Wald, 1639
  • Originalspråk: Franska
  • Källtitelns språk: Latin