Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Doct. Laurentii Mulleri ... Korte och sanfärdige beskrifwelse om någre förnämlighe och tänckwärdighe saker, som vti the tre stormächtige konungars och potentaters, k. Johan then III. til Swerighe, k. Stephani Battori til Polen, ...

  • Müller, Lorenz
  • Doct. Laurentii Mulleri ... Korte och sanfärdige beskrifwelse om någre förnämlighe och tänckwärdighe saker, som vti the tre stormächtige konungars och potentaters, k. Johan then III. til Swerighe, k. Stephani Battori til Polen, ... / vthtolkade och publicerade aff Erico Schrodero. – Stockholm : hoos Ignatium Meurer, 1629
  • Originalspråk: Latin