Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fvlvii Paciani Discursus politicus, de vero iustoqve principe: Thet är: Huru en furste sitt land och folk vt-öfwer huilket Gudh honom satt och förord-nat hafwer, sålunda regera och styra skal, at hans vndersåter honom tillijka och på en tijdh fruch-ta, så

  • Pacianus, Fulvius
  • Fvlvii Paciani Discursus politicus, de vero iustoqve principe: Thet är: Huru en furste sitt land och folk vt-öfwer huilket Gudh honom satt och förord-nat hafwer, sålunda regera och styra skal, at hans vndersåter honom tillijka och på en tijdh fruch-ta, så / uthtolckat och förswenskat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt aff Christoph. Reusnerus, 1616
  • Originaltitel: Discursus politicus, de vero iustoqve principe
  • Originalspråk: Latin