Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Berättelse om Wolfgangi Ratichii Didactica eller lärekonst, therutinnan han wijsar och ledsagar vngdomen, på hwadh sätt han ganska lätteliligen och med en hast förvtan twång och förtreet, kan lära och författa tungomålen: Stält och skriffuin vtaff några professoribus vthi vniversitetet Jena ...

  • Ratke, Wolfgang & Helwig, Christoph & Jungius, Joachim
  • Berättelse om Wolfgangi Ratichii Didactica eller lärekonst, therutinnan han wijsar och ledsagar vngdomen, på hwadh sätt han ganska lätteliligen och med en hast förvtan twång och förtreet, kan lära och författa tungomålen : Stält och skriffuin vtaff några professoribus vthi vniversitetet Jena ... / förswenskat aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1614
  • Originalspråk: Latin