Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kyskheets spegel alle christelige vngerswenners och jungfrugers: hwaruthinnan then edle dygden, tucht och kyskheet ... affmalat warder

  • Sachs, Michael
  • Kyskheets spegel alle christelige vngerswenners och jungfrugers : hwaruthinnan then edle dygden, tucht och kyskheet ... affmalat warder / vthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : Ignatius Meurer, 1622
  • Originaltitel: Zuchtspiegel aller christlichen jungen Gesellen und Jungfrauen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1596
  • Nya upplagor: Stockholm, 1657, Götheborg, 1688, Stockholm, 1726