Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Een kort och ganska nyttigh historia om the fyre högste och förnemligeste regementer vthi werldenne, hwilke elliest kallas monarchier, nembligen thet babyloniske, persiske, grekiske och romerske, alt ifrån syndafloden intil keyser Carl then femtes tidh: fordom vthaf ... Johanne Sleidano vppå latin ... tilsamansatt. såsom och een continvation alt ifrån keyser Carl, in til nu regerande romerske keyseres Rudolphi then II tidh, vthdragen vthur ... Matthæi Dresseri Isagoge historia

  • Sleidanus, Johannes
  • Een kort och ganska nyttigh historia om the fyre högste och förnemligeste regementer vthi werldenne, hwilke elliest kallas monarchier, nembligen thet babyloniske, persiske, grekiske och romerske, alt ifrån syndafloden intil keyser Carl then femtes tidh : fordom vthaf ... Johanne Sleidano vppå latin ... tilsamansatt. såsom och een continvation alt ifrån keyser Carl, in til nu regerande romerske keyseres Rudolphi then II tidh, vthdragen vthur ... Matthæi Dresseri Isagoge historia / och nu nyligen på swensko vthsatt af Erico Schrodero. – Stockholm : Andrea Gutterwitz, 1610
  • Originalspråk: Latin