Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vthförligh förklaring öfwer handels contractet angåendes thet Södre compagniet vthi konungarijket i Swerighe

  • Usselinx, Willem
  • Vthförligh förklaring öfwer handels contractet angåendes thet Södre compagniet vthi konungarijket i Swerighe / Och nu aff thet nederländske språket vthsatt på swenska, aff Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1626
  • Originaltitel: Grondich discours over desen aen-staenden vrede-handel
  • Originalspråk: Nederländska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1607