Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kors-schola,: thet är: Een vtförligh christeligh vnderrättelse om thet saliga korset, hwilket är alle rätsinnige christnes hofferga ... : Af Gudz ord och namnkunnige kyrkio-lärares tröst- skrifter sammanfattat

  • Wudrian, Valentin
  • Kors-schola, : thet är: Een vtförligh christeligh vnderrättelse om thet saliga korset, hwilket är alle rätsinnige christnes hofferga ... : Af Gudz ord och namnkunnige kyrkio-lärares tröst- skrifter sammanfattat / vthtolkat af Erico Schrodero. – Stockholm : tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, 1641
  • Originaltitel: Schola crucis et tessera christianismi
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1634
  • Nya upplagor: Götheborg, tryckt aff Amund Grefwe, åhr 1664, 1679