Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En översättares efterrationaliseringar

  • Collberg Sven
  • En översättares efterrationaliseringar
  • Ingår i: Moderna språk. – 1982: 2, s. 123-130