Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Att översätta Shakespeare

  • Collberg Sven
  • Att översätta Shakespeare
  • Ingår i: Moderna språk. – 59(1965): 2, s. 121-133