Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar: Ser. 1, Östgötalagen och Upplandslagen

  • Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar : Ser. 1, Östgötalagen och Upplandslagen / av Åke Holmbäck och Elias Wessén. – Stockholm : AWE/Geber, 1979