Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Upplandslagen: handupplaga

  • Upplandslagen : handupplaga / utgiven av O. F. Hultman. – Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1916. – (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 127)