Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Corpus iuris sueo-gotorum antiqui ; Samling af Sweriges gamla lagar

  • Corpus iuris sueo-gotorum antiqui ; Samling af Sweriges gamla lagar / utgifven af C.J. Schlyter. – Stockholm : hos P. A. Norstedt & Söner, 1834
  • Språk i texten: Fornsvenska, svenska & latin