Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sveriges medeltidslagar: europeisk rättstradition i politisk omvandling

  • Sjöholm, Elsa
  • Sveriges medeltidslagar : europeisk rättstradition i politisk omvandling. – Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning : Nordiska bokh. [distributör], 1988. – (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt bibliotek ; 41)