Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk

  • Ståhle, Carl Ivar
  • Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1958. – (Stockholm studies in Scandinavian philology ; N.S., 2)