Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenskt lagspråk

  • Wessén, Elias
  • Svenskt lagspråk. – Lund : Gleerup, 1968. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 101)