Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Det språk som blev vårt: ursprung och utveckling i svenskan : urtid, runtid, riddartid

  • Widmark, Gun
  • Det språk som blev vårt : ursprung och utveckling i svenskan : urtid, runtid, riddartid. – Uppsala : Gustav Adolfs akademi, 2001. – (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ; 76)