Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenskarna vid utländska universitet under medeltiden

  • Kumlien, Kjell
  • Svenskarna vid utländska universitet under medeltiden. – Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1942
  • Ingår i: Historiska studier tillägnade Sven Tunberg den 1 februari 1942. – s. 143-169