Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt

  • Liedgren, Jan
  • Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt. – Stockholm : Norstedt, 1956. – (Samlingar och studier / utgivna av Svenskt arkivsamfund ; 1)
  • Ingår i: Archivistica et mediævistica Ernesto Nygren oblata. – s. 248–279