Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Upplandslagens stadfästelsebrev: dess ideologiska hemvist

  • Olsson, Henrik A.
  • Upplandslagens stadfästelsebrev : dess ideologiska hemvist
  • Ingår i: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. – 1975–1976, s. 236–255