Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

1734 års lag – en medeltida lagbok eller en upplysningskodifikation?: till frågan om synen på lagänding i det förliberala samhället

  • Peterson, Claes
  • 1734 års lag – en medeltida lagbok eller en upplysningskodifikation? : till frågan om synen på lagänding i det förliberala samhället. – Stockholm : Historiska institutionen Stockholm universitet, 1985
  • Ingår i: Studier i äldre historia : tillägnade Herman Schück 5/4 1985. – s. 273-299