Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Några frågor rörande den första utgåvan av Upplandslagen och dess förlaga

  • Ståhle, Carl Ivar
  • Några frågor rörande den första utgåvan av Upplandslagen och dess förlaga
  • Ingår i: Arkiv för nordisk filologi. – 1954: 69, s. 91–143