Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Medeltidens profana litteratur

  • Ståhle, Carl Ivar
  • Medeltidens profana litteratur. – Stockholm : Natur och kultur, 1967
  • Ingår i: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1. Forntiden. Medeltidsen. Vasatiden. – s. 37–124