Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ande-skådaren: berättelse af grefve v. O. : del 1-6

  • Ande-skådaren : berättelse af grefve v. O. : del 1-6 / utgifven af Friedrich von Schiller ; öfversättning Gabriel Eurén och Thure Winberg. – Stockholm : Zetterberg : Marquard : Carlbohm, 1798-1802
  • Originaltitel: Der Geisterseher
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787